Sredstva prikupljena od boravišne pristojbe namjenski se koriste za promicanje hrvatskog turizma i za poboljšanje uvjeta boravka turista u turističkom mjestu. Boravišna pristojba plaća se po svakom ostvarenom noćenju. Plaćaju je pod jednakim uvjetima domaći i strani državljani.

Boravišnu pristojbu u Republici Hrvatskoj plaćaju:
- osobe koje u turističkoj općini ili gradu u kojem nemaju prebivalište koriste uslugu smještaja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost,
- putnici koji koriste uslugu noćenja na plovnom objektu nautičkog turizma (charter, cruising),
- osobe koje pružaju usluge smještaja u domaćinstvu ili seljačkom domaćinstvu,
- vlasnik kuće ili stana za odmor u turističkoj općini ili gradu, koji nije smještajni objekt, za sebe i sve osobe koje noće u toj kući ili stanu,
- vlasnik plovila koje nije plovni objekt nautičkog turizma, za sebe i sve osobe koje noće na tom plovilu u turističke svrhe.

Boravišnu pristojbu ne plaćaju:
- djeca do dvanaest godina starosti,
- osobe s tjelesnim invaliditetom od 70% i većim i jedan pratitelj,
- sudionici školskih paket aranžmana (paušalnih putovanja) odobrenih od strane školske ustanove,
- sezonski radnici,
- članovi uže obitelji stanovnika turističke općine ili grada,
- putnici na putničkom brodu u međunarodnom pomorskom prometu kada se brod nalazi na vezu u luci,
- vlasnici kuće za odmor i članovi njegove obitelji, ako je kuća za odmor izvorna stara obiteljska kuća stečena nasljeđivanjem od ostavitelja koji je imao posljednje prebivalište u turističkoj općini ili gradu, kada noće u toj kući,
- osobe koje uslugu noćenja koriste u okviru ostvarivanja programa socijalne skrbi,
- studenti i đaci koji nemaju prebivalište u općini ili gradu u kojem se školuju.

Boravišnu pristojbu umanjenu za 50% plaćaju:
- osobe (djeca) od navršenih 12 do 18 godina starosti,
- osobe do 29 godina starosti, koje su članovi međunarodnih omladinskih organizacija, kada koriste usluge noćenja u omladinskim objektima za smještaj koji su uključeni u međunarodnu mrežu omladinskih objekata za smještaj IYHF.

Visina boravišne pristojbe:
Visina boravišne pristojbe ovisi o turističkom razredu u koje je razvrstano naselje u kojem se ostvaruje noćenje i o razdoblju sezone. Turistička mjesta u Hrvatskoj razvrstana su u četiri razreda: A, B, C, D i ostala nerazvrstana mjesta.
Visina boravišne pristojbe za 2013. godinu, tijekom glavne sezone, po osobi i noćenju, utvrđena Uredbom Vlade RH, iznosi:
u A razredu turističkog mjesta - 7,00 kn,
u B razredu turističkog mjesta - 6,00 kn,
u C razredu turističkog mjesta - 5,00 kn
u D razredu turističkog mjesta - 4,00 kn.
Boravišna pristojba u ostalim mjestima koja nisu razvrstana u razrede uplaćuje se sukladno D razredu turističkog mjesta.
Iznosi visine boravišne pristojbe tijekom predsezone i posezone kao i u izvansezoni iskazani su u Uredbi Vlade RH.

Boravišna pristojba za građane koji pružaju ugostiteljske usluge smještaja u domaćinstvu i seljačkom domaćinstvu:
Boravišna pristojba za građane koji pružaju ugostiteljske usluge smještaja u domaćinstvu i seljačkom domaćinstvu utvrđuje se u iznosu od 300,00 kn po krevetu i kamp jedinici, ovisi o razredu turističkog mjesta i o koeficijentu i iznosi: 300,00 kn (A razred, koeficijent 1,00), 255,00 kn (B razred, koeficijent 0,85), 210,00 (C razred, koeficijent 0,70) i 150,00 kn (D i ostala nerazvrstana mjesta, koeficijent 0,50).

Boravišna pristojba u paušalnom iznosu za vlasnike kuće ili stana za odmor:
Vlasnik kuće ili stana za odmor može za sebe i članove uže obitelji boravišnu pristojbu platiti u paušalnom iznosu, koji utvrđuje Vlada RH:
u A razredu turističkog mjesta paušal iznosi 60,00 kn za dva člana (po osobi) te za svakog sljedećeg člana 25,00 kn (po osobi);
u B razredu turističkog mjesta paušal iznosi 45,00 kn za dva člana (po osobi) te za svakog sljedećeg člana 20,00 kn (po osobi);
u C razredu turističkog mjesta paušal iznosi 40,00 kn za dva člana (po osobi) te za svakog sljedećeg člana 15,00 kn (po osobi); u D razredu turističkog mjesta paušal iznosi 30,00 kn za dva člana (po osobi) te za svakog sljedećeg člana 12,00 kn (po osobi).

Boravišna pristojba u paušalnom iznosu za korisnike stalnog veza u luci nautičkog turizma:
Visina godišnjeg paušalnog iznosa boravišne pristojbe za korisnike stalnog veza u luci nautičkog turizma ovisi o dužini plovila i trajanju boravka osoba na plovilu, a za svaku godinu Uredbom je utvrđuje Vlada RH.