Ugostiteljske usluge u domaćinstvu može pružati fizička osoba državljanin Republike Hrvatske te državljani ostalih država članica Europskoga gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije.

Ugostiteljskim uslugama u domaćinstvu smatraju se sljedeće ugostiteljske usluge (Zakon o ugostiteljstvu, NN 85/15):

1. usluga smještaja u sobi, apartmanu i kući za odmor, kojih je iznajmljivač vlasnik, do najviše 10 soba, odnosno 20 kreveta, u koji broj se ne ubrajaju pomoćni kreveti,

2. usluga smještaja u kampu, organiziranom na zemljištu kojeg je iznajmljivač vlasnik, s najviše 10 smještajnih jedinica, odnosno za 30 gostiju istodobno, u koje se ne ubrajaju djeca u dobi do 12 godina,

3. usluge doručka, polupansiona ili pansiona gostima kojima iznajmljivač pruža usluge smještaja u sobi, apartmanu i kući za odmor.

Za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu, iznajmljivač je dužan ishoditi rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu od nadležnog ureda. Zahtjev se predaje u Uredu državne uprave, Odsjek za turizam i pomorstvo, u Šibeniku, ulica Vladimira Nazora 1 (zgrada kod Poljane, iznad PBZ-a), tel: 022 244 600, 022 244 603

Iznajmljivač je dužan u roku od 24 sata prijaviti i odjaviti boravak svakog gosta, putem informacijskog sustava za prijavu i odjavu gostiju na web stranici www.evisitor.hr  (Pravilnik o načinu vođenja popisa turista te o obliku i sadržaju obrasca prijave turista turističkoj zajednici, NN 126/15).

Potrebno je da obveznik osobno dođe u ured TZ JEZERA po svoje pristupne podatke za eVisitor, uz obavezno predočenje identifikacijskog dokumenta, OIB-a i rješenja o pružanju usluga, a u slučaju da podatke preuzima opunomoćena osoba, mora imati pisanu punomoć od ovlaštene osobe, ovjerenu od javnog bilježnika, te svoj i obveznikov identifikacijski dokument.

Za sve one koji ne posjeduju potrebnu informatičku opremu (računalo, pametni telefon ili tablet uređaj), osiguran je terminal u prostorijama TZ-a na kojem se može izvršiti prijava i odjava turista.

Zakonska obveza prijave turista iz zemalja koje nisu članice EU Ministarstvu unutarnjih poslova (Zakon o strancima, NN 130/11, 74/13), automatski se ispunjava na način da MUP preuzima podatke iz sustava eVisitor.

1. Uplata boravišne pristojbe: Paušalno – naloge za uplatu izdaje TZ, u tri jednake rate: do 31.07., do 31.08. i do 30.9.
2. Uplata poreza i prireza tromjesečno (naloge za uplatu od 2016. više ne šalje Porezna uprava);
3. Uplata turističke članarine, iznajmljivači sami uplaćuju i obračunavaju.

Da bi izbjegli probleme i strku kad vam naiđe Državni inspektorat u kontrolu poslovanja, vodite računa da imate uredno pripremljene slijedeće dokumente i da ste obavili sve potrebne propisane radnje za tu godinu. Inspektori će kontrolirati da li imate poslovne knjige:

Svim iznajmljivačima propisana je obveza nabavljanja i isticanja standardiziranih ploča za označavanje vrste i kategorije objekta. Ploče se direktno naručuju kod proizvođača, koji pribave prethodnu suglasnost Ministarstva turizma. Proizvođači koji imaju suglasnost Ministarstva (izvor: web stranica Ministarstva):